22:45 EDT TUEsday, 25/09/2018

Home » Statistics

vth cmx

LUNAR NEW YEAR 2018

Helping elderly, poor, single artists to celebrate the year of the dog 2018

  ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NGHỆ SĨ TẾT MẬU TUẤT 2018  Trong tinh thần lá lành đùm lá rách và góp gió thành bảo, trang nhà cailuongvietnam.com đã khởi sự chương trình quà Tết gửi đến các nghệ sĩ khó khăn, già yếu neo đơn từ mùa lễ , mùa yêu thương của 14 năm về trước: 2004.đến nay. Mỗi năm,...

Statistics by hour of day
14
10
8
36
8
97
12
9
28
11
11
17
11
19
16
10
10
12
10
4
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total: 353

Statistics by day of week
50927
49886
52558
50810
51442
55248
53405
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Total: 364276

Statistics by day of month 9
216
278
263
334
258
220
256
272
236
228
175
209
218
245
298
264
237
230
314
322
328
386
377
361
353
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total: 6878

Statistics by month of year 2018
7869
8165
7260
8641
9556
9068
9907
10866
6878
January February March April May June July August September October November December
Total: 78210

Statistics by year
99663
102982
83421
78210
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total: 364276

Statistics by country
Country Hits Last visit
United States US 210321 TUEsday, 25 September 2018 22:45
Viet Nam VN 56906 TUEsday, 25 September 2018 21:53
France FR 50056 TUEsday, 25 September 2018 17:33
China CN 13831 TUEsday, 25 September 2018 21:50
Germany DE 10587 TUEsday, 25 September 2018 11:47
Reserved ZZ 5850 TUEsday, 25 September 2018 21:41
Ukraine UA 4896 TUEsday, 25 September 2018 21:31
Sweden SE 2420 MONday, 17 September 2018 05:11
Russian Federation RU 1791 TUEsday, 25 September 2018 01:17
Canada CA 1442 TUEsday, 25 September 2018 08:06
other 6176 View all

Statistics by browser
Browser Hits Last visit
Mozilla2 189663 TUEsday, 25 September 2018 22:20
Unknown 87642 TUEsday, 25 September 2018 22:45
Chrome 42981 TUEsday, 25 September 2018 21:05
Mobile 15401 TUEsday, 25 September 2018 18:57
Explorer 14199 TUEsday, 25 September 2018 17:57
Firefox 6776 TUEsday, 25 September 2018 21:10
Opera 3343 TUEsday, 25 September 2018 21:31
Mozilla 1608 TUEsday, 25 September 2018 20:52
Safari 1335 SUNday, 23 September 2018 11:00
Netscape2 623 TUEsday, 25 September 2018 09:21
other 705 View all

Statistics by Operating System
Operating Systems Hits Last visit
Unspecified 198122 TUEsday, 25 September 2018 22:45
Windows7 44096 TUEsday, 25 September 2018 16:25
Windowsxp2 11847 TUEsday, 25 September 2018 21:31
Macosx 7100 TUEsday, 25 September 2018 20:52
Linux2 3295 TUEsday, 25 September 2018 21:10
Windowsvista 2850 TUEsday, 25 September 2018 16:49
Windowsnt2 2732 TUEsday, 25 September 2018 08:37
Linux3 2279 TUEsday, 25 September 2018 18:57
Windowsnt 1562 TUEsday, 25 September 2018 20:33
Windows 1194 TUEsday, 25 September 2018 09:21
other 2818 View all
 

Vietnam Stage Day in Long An