14:32 EDT WEDnesday, 18/07/2018
VAO TRANG MUSIC ONLINE

Counter

OnlineOnline : 3


TodayToday : 173

This monthThis month : 5189

TotalTotal : 341814

Home » Statistics

vth cmx
CMX 2018

LUNAR NEW YEAR 2018

Helping elderly, poor, single artists to celebrate the year of the dog 2018

  ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NGHỆ SĨ TẾT MẬU TUẤT 2018  Trong tinh thần lá lành đùm lá rách và góp gió thành bảo, trang nhà cailuongvietnam.com đã khởi sự chương trình quà Tết gửi đến các nghệ sĩ khó khăn, già yếu neo đơn từ mùa lễ , mùa yêu thương của 14 năm về trước: 2004.đến nay. Mỗi năm,...

Statistics by hour of day
12
21
11
14
18
18
18
23
9
11
11
7
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total: 173

Statistics by day of week
48111
46446
49254
47885
47948
51910
50260
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Total: 341814

Statistics by day of month 7
223
241
244
272
372
247
274
260
200
206
275
198
490
330
349
397
438
173
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total: 5189

Statistics by month of year 2018
7869
8165
7260
8641
9556
9068
5189
January February March April May June July August September October November December
Total: 55748

Statistics by year
99663
102982
83421
55748
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total: 341814

Statistics by country
Country Hits Last visit
United States US 196831 WEDnesday, 18 July 2018 14:32
Viet Nam VN 56451 WEDnesday, 18 July 2018 09:41
France FR 47000 WEDnesday, 18 July 2018 14:31
China CN 12805 WEDnesday, 18 July 2018 13:26
Germany DE 7494 WEDnesday, 18 July 2018 02:32
Reserved ZZ 5133 WEDnesday, 18 July 2018 13:48
Ukraine UA 4798 TUEsday, 17 July 2018 08:06
Sweden SE 2418 TUEsday, 06 February 2018 16:31
Russian Federation RU 1674 MONday, 16 July 2018 13:34
Canada CA 1434 SATurday, 07 July 2018 20:37
other 5776 View all

Statistics by browser
Browser Hits Last visit
Mozilla2 175932 WEDnesday, 18 July 2018 14:31
Unknown 82145 WEDnesday, 18 July 2018 14:32
Chrome 42504 WEDnesday, 18 July 2018 13:42
Mobile 14543 WEDnesday, 18 July 2018 13:26
Explorer 14042 TUEsday, 17 July 2018 18:50
Firefox 6020 WEDnesday, 18 July 2018 12:54
Opera 3038 WEDnesday, 18 July 2018 00:05
Mozilla 1332 WEDnesday, 18 July 2018 13:56
Safari 1014 TUEsday, 17 July 2018 22:35
Netscape2 615 SUNday, 15 July 2018 21:42
other 629 View all

Statistics by Operating System
Operating Systems Hits Last visit
Unspecified 183611 WEDnesday, 18 July 2018 14:32
Windows7 43660 WEDnesday, 18 July 2018 13:56
Windowsxp2 11605 WEDnesday, 18 July 2018 06:17
Macosx 6205 WEDnesday, 18 July 2018 12:57
Linux2 2819 WEDnesday, 18 July 2018 07:22
Windowsvista 2599 WEDnesday, 18 July 2018 12:18
Windowsnt2 2437 WEDnesday, 18 July 2018 12:54
Linux3 2026 WEDnesday, 18 July 2018 13:26
Windowsnt 1465 TUEsday, 17 July 2018 16:23
Windows 1158 TUEsday, 17 July 2018 01:03
other 2732 View all
 

Vietnam Stage Day in Long An