14:20 EST SUNday, 09/12/2018

Home » Statistics

vth cmx

LUNAR NEW YEAR 2018

Helping elderly, poor, single artists to celebrate the year of the dog 2018

  ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NGHỆ SĨ TẾT MẬU TUẤT 2018  Trong tinh thần lá lành đùm lá rách và góp gió thành bảo, trang nhà cailuongvietnam.com đã khởi sự chương trình quà Tết gửi đến các nghệ sĩ khó khăn, già yếu neo đơn từ mùa lễ , mùa yêu thương của 14 năm về trước: 2004.đến nay. Mỗi năm,...

Statistics by hour of day
15
12
12
11
12
11
22
8
16
7
13
1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total: 140

Statistics by day of week
54679
52984
55646
54385
55896
59832
57962
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Total: 391384

Statistics by day of month 12
560
431
291
303
376
494
482
422
140
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total: 3499

Statistics by month of year 2018
7869
8165
7260
8641
9556
9068
9907
10866
8350
11164
10973
3499
January February March April May June July August September October November December
Total: 105318

Statistics by year
99663
102982
83421
105318
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total: 391384

Statistics by country
Country Hits Last visit
United States US 225229 SUNday, 09 December 2018 14:20
Viet Nam VN 57497 SUNday, 09 December 2018 08:25
France FR 55658 SUNday, 09 December 2018 11:52
China CN 14908 SUNday, 09 December 2018 13:11
Germany DE 12264 SUNday, 09 December 2018 00:53
Reserved ZZ 6982 SUNday, 09 December 2018 13:55
Ukraine UA 6373 SUNday, 09 December 2018 13:47
Sweden SE 2421 MONday, 29 October 2018 11:44
Russian Federation RU 1861 SUNday, 09 December 2018 00:59
Canada CA 1456 SATurday, 08 December 2018 16:46
other 6735 View all

Statistics by browser
Browser Hits Last visit
Mozilla2 204684 SUNday, 09 December 2018 13:58
Unknown 94059 SUNday, 09 December 2018 14:20
Chrome 43602 SUNday, 09 December 2018 13:55
Mobile 17313 SUNday, 09 December 2018 13:14
Explorer 15225 SUNday, 09 December 2018 13:47
Firefox 7550 SUNday, 09 December 2018 13:11
Opera 4028 SUNday, 09 December 2018 11:36
Mozilla 1884 SUNday, 09 December 2018 11:38
Safari 1437 SATurday, 08 December 2018 17:03
Netscape2 728 SATurday, 08 December 2018 22:39
other 874 View all

Statistics by Operating System
Operating Systems Hits Last visit
Unspecified 214987 SUNday, 09 December 2018 14:20
Windows7 44603 SUNday, 09 December 2018 13:11
Windowsxp2 12832 SUNday, 09 December 2018 13:47
Macosx 7961 SUNday, 09 December 2018 07:32
Linux2 3764 SUNday, 09 December 2018 13:08
Windowsnt2 3062 SUNday, 09 December 2018 13:55
Windowsvista 3059 SATurday, 08 December 2018 22:48
Linux3 2843 SUNday, 09 December 2018 13:14
Windowsnt 1819 SUNday, 09 December 2018 06:31
Windows 1285 SUNday, 09 December 2018 07:52
other 3373 View all
 

Vietnam Stage Day in Long An